Kursy

metodą Callana
(Direct Metod)

Direct Method – skuteczna metoda nauczania

PROSTO DO CELU, czyli o skuteczności metod bezpośrednich, Direct Language Lab oraz Callan Method, w nauczaniu języków obcych. W obecnym świecie znajomość języków obcych stała się niezwykle ważna. Doskonałą metodą dla osób pragnących w szybkim czasie przyswoić dużą liczbę słówek, a przy tym poznać struktury gramatyczne potrzebne w życiu codziennym i zawodowym, jest metoda bezpośrednia. Jej głównym celem jest kształcenie umiejętności mówienia, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych automatyzmów językowych, co prowadzi do tego, że zaczynamy myśleć w danym języku oraz swobodnie posługujemy się nim w praktyce.

Wprowadzony materiał gramatyczno-leksykalny ćwiczony jest poprzez kontrolowane dialogi nauczyciela z uczniami. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania lektora pełnymi zdaniami, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych. Jednocześnie precyzyjnie zaplanowany system regularnych powtórek wprowadzonego wcześniej materiału gwarantuje jego utrwalenie i gruntowne opanowanie. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi, w różnych kontekstach, co sprawia, że potrafi bardziej kreatywnie używać języka obcego.

W naszej szkole językowej pracujemy na nowoczesnych podręcznikach opartych na metodzie bezpośredniej, dzięki której staje się ona niezwykle efektywna. Zawierają one wyłącznie aktualne słownictwo i gramatykę dostosowaną do obecnych standardów egzaminacyjnych.

Słuchacze korzystający z podręczników „English designed with Direct Method” mają stały dostęp do platformy e-learningowej, dzięki której mogą utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w atrakcyjnej i nowoczesnej formie.

Dlaczego warto wybrać naukę języka angielskiego metodami bezpośrednimi : Direct Language Lab. oraz Callan Method w naszej szkole językowej?

  • Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów metodami bezpośrednimi.
  • Zapewniamy bezpłatne lekcje próbne (jeśli nie zdecydujesz się na kurs nie zapłacisz za nie nawet złotówki).
  • Tylko u nas jednostka lekcyjna trwa 50 minut, zamiast 45, co daje nam w ciągu roku do 13 lekcji gratis.
  • nasi słuchacze mają stały dostęp do platformy e-learningowej.

Kontakt

info@art-project.pl

501 826 323

Oferta

Kursy językowe

Obozy językowe

Polish for foreigners

Szkolenia dla firm

Kursy

dla dzieci

dla młodzieży i dorosłych

online

dla firm

ósmoklasisty

maturalne

Cambridge

metodą Callana

zajęcia indywidualne

© 2022 ART PROJECT All rights reserved